Felhasználási Feltételek

 

A Felhasználási Feltételek alábbi magyar fordítása tájékoztató jellegű dokumentum.

Ezen Felhasználási Feltételek hatályos angol nyelvű eredeti szövege elsődleges és irányadó minden esetben, és minden esetben felülírja és érvényteleníti bármely fordításban előforduló eltérést vagy ellentmondást. Jelen lefordított Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy ebben az esetben is az eredeti angol nyelvű “Terms and Conditions”-t fogadja el.

Ez a dokumentum legutoljára 2023. szeptember 27-én frissült.


Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket („Megállapodás”). A Webhely (az alábbiakban meghatározottak szerint) használata vagy a Webhelyhez való hozzáférése a jelen Megállapodás automatikus elfogadását jelenti.


Ez a Megállapodás Ön és a Blocktopus Enterprise Ltd. („Vállalat”, „Blocktopus”, „mi”, „miénk” vagy „minket”) között, a Vállalat weboldalainak, többek között, de nem kizárólag a blocktopus.space és a mosaicalpha.com domainek és minden aldomainjének, mobilalkalmazásainak és webes alkalmazásainak (együttesen az azokon elérhető egyéb anyagokkal és szolgáltatásokkal, valamint az azokat követő oldal(ak)nak vagy alkalmazás(ok)nak, a „Webhely”) Ön általi használatára (beleértve az azokhoz való hozzáférést) vonatkozik. Jelen Megállapodás magába foglal minden további, a Webhelyre vonatkozó, a Vállalat által a Webhelyen közzétett vagy a Vállalat által egyéb módon az Ön rendelkezésére bocsátott felhasználási feltételt, ideértve többek között az egyes digitális eszközök, online és/vagy mobil szolgáltatásaink, valamint az ezeken a szolgáltatásokon vagy azokkal összefüggésben nyújtott szoftverek létrehozásához, megszerzéséhez, átruházásához vagy módosításához szükséges feltételeket.

Elfogadás

A jelen Megállapodással kapcsolatban az „elfogadom”, „egyetértek” vagy „OK” (vagy hasonló kifejezés) feliratú gombokra vagy dobozokra való kattintással vagy megérintéssel, illetve a Honlaphoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás kötelező érvényű, és megerősíti, hogy Ön lakóhelye szerint megfelelő korú ahhoz, hogy a jelen Megállapodást megkösse, és rendelkezik a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges jogképességgel.


Ha Ön magánszemély, aki a Webhelyhez hozzáfér vagy azt használja bármely olyan társaság, társulás vagy más jogi személy (a továbbiakban: „Szervezet”) nevében vagy javára, amellyel kapcsolatban áll, akkor Ön a saját és az adott Szervezet nevében egyaránt elfogadja a jelen Megállapodást, kijelenti és garantálja, hogy rendelkezik a törvényes felhatalmazással, és hogy a Szervezet tulajdonosa(i), alapítója(i), tagja(i) vagy részvényese(i) megfelelően felhatalmazta(k) Önt arra, hogy az ilyen Szervezetet a jelen Megállapodásra kötelezze. A jelen Megállapodásban az „Ön” és az „Öné” kifejezések a Webhelyet használó személyre és bármely fent említett Szervezetre vonatkoznak.

Jogosultság

Ezt az oldalt olyan felhasználók számára kínáljuk és tesszük elérhetővé, akik betöltötték 18. életévüket és/vagy nem korlátozzák őket a vonatkozó jogszabályok, vagy ha a felhasználó egy Szervezet, akkor Ön rendelkezik a joggal, hatáskörrel és felhatalmazással arra, hogy a felhasználó nevében elfogadja ezt a megállapodást, és a felhasználót kötelezze annak feltételeire. Ha a felhasználó nem ért egyet a jelen megállapodás feltételeivel, akkor számára nem fogunk szolgáltatást nyújtani, és nem használhatja a Webhelyet vagy szolgáltatásainkat. A fentiek korlátozása nélkül, a jelen Megállapodás elfogadásával Ön tudomásul veszi és megérti, hogy a pénzügyi eszközökre vonatkozó törvények, amelyek néha a kriptoeszközöket (az alábbiakban meghatározottak szerint) is magukban foglalják, joghatóságonként eltérőek lehetnek, és kizárólag az Ön kötelessége biztosítani, hogy teljes mértékben megfeleljen az Ön joghatóságára vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek vagy irányelveknek a Webhelyünk használata tekintetében. A félreértések elkerülése végett, a Webhelyünkhöz való hozzáférés képessége nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Webhelyünk, vagy az azon keresztül végzett tevékenységei az Ön joghatósága alatti törvények, rendeletek vagy irányelvek szerint jogszerűek. Előfordulhat, hogy Webhelyünk vagy a Webhelyünkön keresztül elérhetővé tett szolgáltatások nem minden felhasználó számára állnak rendelkezésre, és fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felmérjük vagy újraértékeljük az Ön alkalmasságát Webhelyünk egészének vagy egy részének használatára. Honlapunk nem minősül, és nem használható ajánlatnak vagy ajánlatkérésnek, és nem is használható olyan személyeknek szóló ajánlattételre vagy ajánlatkérésre, akiknek az ilyen ajánlattétel vagy ajánlatkérés nem engedélyezett, vagy akiknek az ilyen ajánlat vagy ajánlattétel jogellenes.

Szolgáltatások

Token kosarak („Kosarak”)

A Webhely használatával az egyének kripto eszközökből álló, Token Kosarakat („Kosarak”) hozhatnak létre, és közvetítők nélkül állíthatnak össze és programozottan átrendezhetik a kosarak súlyát. A kosarak jelenleg a Binance Smart Chain (BSC) blokkláncon keresztül elérhető kriptoeszközökön alapulhatnak. Ezeket a Kosarakat előre meghatározott, algoritmikus logikával generálják, amely smart contract-okba van kódolva. Bizonyos logikák harmadik fél szolgáltatóktól („Kosár Menedzserek”) származhatnak. A jelen Megállapodásban használt „kriptoeszközök” a BSC blokkláncon smart contract-ok segítségével megvalósított BEP-20 (vagy bármely más, az ERC-20-hoz hasonló szabványos token) tokenekre utal, amelyek közé tartozik minden, a Webhely használatával létrehozott Kosár. A Társaság nem támogat semmilyen konkrét Kosarat, és egyébként sem ad hivatalos tanácsot Önnek egy adott Kosárral kapcsolatban, és a Webhelyen elérhetővé tett előre meghatározott Kosarak nem értelmezhetők az Ön igényeinek megfelelő, személyre szabott pénzügyi tanácsadásként.


A Kosarak biztonságának növelése érdekében egy úgynevezett „whitelist”-et kódoltak a smart contract-ba, amely csak a whitelist-en szereplő tokenek kiválasztását teszi lehetővé. A whitelist-re felvett tokeneket gondosan választottuk ki, és úgy tűnt, hogy a legmegfelelőbbek a kosarak feltöltésére. Bár a whitelist-en szereplő tokeneket gondosan választottuk ki, ez nem jelenti azt, hogy jobban teljesítenek, mint a whitelist-en nem szereplő tokenek, vagy hogy biztosan megtartják vagy növelik az értéküket.
A Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez, beleértve a Kosár létrehozásához is, Önnek hozzáféréssel kell rendelkeznie egy kompatibilis virtuális valuta Tárcájához („wallet”), amely támogatja a BEP-20 (vagy bármely más szabványos, ERC-20-ra hasonlító) tokeneket. A Mosaic Alpha Wallet használatával létrehozott Walletek az Ön saját Walletjának tekintendők. A Weboldalon keresztül megszerzett kriptoeszközök kizárólag Ön tulajdonát képezik és egyedül Ön kezelheti a Tárcáján keresztül. Mi nem férünk hozzá a Tárcájához vagy a Tárcájában tartott kriptoeszközökhöz, és nem tartozunk felelősséggel azokért. Kizárólag az Ön felelőssége annak meghatározása, hogy milyen Tárcaszoftvert használ a Webhelyhez kapcsolódóan, és az ilyen Tárcák használatára az adott Tárca irányadó felhasználási feltételei vagy adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Bár a Vállalat bizonyos Tárcák és kriptoeszközök használatát is lehetővé tette a Webhelyen, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem vagyunk kötelesek további támogatást nyújtani más tárcák vagy más kriptoeszközök számára, és hogy egy adott Tárca vagy kriptoeszköz oldalunkon történő technikai támogatása nem jelenti a mi jóváhagyásunkat és ajánlásunkat.

A Vállalat nem hoz létre az Ön számára tárhelyet biztosító Tárcát, és nem őriz más módon kriptoeszközöket az Ön nevében, és az Ön kizárólagos felelőssége a Tárca biztonságának fenntartása. Abban az esetben, ha Ön elveszíti a Tárcájához való hozzáférést, a privát kulcsot, jelszót vagy a Tárcája biztosításának más módszerét, a pénzeszközök visszaszerezhetetlenek lehetnek, és a Blocktopus nem tud Önnek semmilyen módon segíteni. Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond, felmenti és mentesíti az összes követelést, vagy ha ez nem megengedett a vonatkozó joghatósági szabályrendszer által, akkor a minimális összegre korlátozza minden követelését, akár ismert, akár ismeretlen az Ön számára, a Blocktopus-szal, annak közreműködő vállalkozásaival, a részvényesekkel, tagokkal, igazgatókkal, tisztviselőkkkel, alkalmazottakkal, ügynökökkel és képviselőkkel szemben, amelyek bármely Tárca szoftverének használatával, a kapcsolódó pénzeszközök elvesztésével, tranzakciós hibákkal vagy bármely más, a Tárca használata során felmerülő hibával kapcsolatosak, beleértve a webhelyen elérhetővé tett okos szerződések bármely hibájából eredő esetlegesen felmerülő veszteségeket.


A Webhely egyes vagy valamennyi szolgáltatásának eléréséhez Önnek csatlakoztatnia kell a Tárcáját. A Tárcáját a MetaMask vagy a WalletConnect alkalmazások segítségével csatlakoztathatja. Ezek a szoftverek harmadik féltől származnak, és nincs befolyásunk a működésükre és/vagy a rendelkezésre állásukra. Kizárunk minden felelősséget az ezen szoftverek nem megfelelő működése vagy elérhetetlensége által okozott károkért vagy veszteségekért.

Váltás

A kosarak liqudity pooljai bizonyos feltételek mellett lehetővé tehetik számunkra, hogy az Ön tokenjeit más tokenekre swapoljuk (váltsuk). Válthatjuk azokat a tokeneket, amelyek bármelyik Kosárban léteznek és váltásra rendelkezésre állnak.


A Tárcája csatlakoztatása után swapolhatja bizonyos tokenjeit, amelyek erre a célra rendelkezésre állnak az eszközalapban. A döntés, hogy ez a swap megtörténjen, az Ön döntése.


Fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalunk egészét vagy bármely részét, akár előzetes értesítéssel, akár anélkül, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsuk, felfüggesszük vagy megszüntessük. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Webhelyünk egészének vagy bármely részének bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.


AZ OLDAL CSAK EGY ADMINISZTRATÍV PLATFORM. NEM VAGYUNK BRÓKER, KERESKEDŐ, PÉNZINTÉZET, TŐZSDE, LETÉTKEZELŐ, BOT-TANÁCSADÓ, KÖZVETÍTŐ VAGY HITELEZŐ. AZ OLDAL NEM SEGÍTI ELŐ A VEVŐK ÉS AZ ELADÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓKAT, BELEÉRTVE A REBALANCE SORÁN BEKÖVETKEZŐ TRANZAKCIÓKAT IS, AMELYEK HARMADIK FÉLTŐL FÜGGETLEN, NEM KAPCSOLT PLATFORMOKON TÖRTÉNNEK. A VÁLLALAT NEM SZERZŐDŐ FÉL AZ OLDALON VAGY AZ OLDAL BÁRMELY FELHASZNÁLÓJA SZÁMÁRA AZ OLDALON VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓKBAN. SEM AZ OLDAL, SEM A VÁLLALAT NEM NYÚJT PÉNZÜGYI TANÁCSADÁST, JOGI, SZABÁLYOZÁSI VAGY ADÓÜGYI SZOLGÁLTATÁST SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE, SEM HALLGATÓLAGOSAN, SEM MÁS MÓDON, ÉS NEM SZABAD ÚGY TEKINTENIE, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALT VAGY EGYÉB MÓDON AZ OLDALON KÖZZÉTETT TARTALOM HELYETTESÍTI A SZAKMAI PÉNZÜGYI, JOGI, SZABÁLYOZÁSI, ADÓÜGYI VAGY EGYÉB TANÁCSADÁST. A VÁLLALAT NEM TÁMOGAT VAGY AJÁNL SEMMILYEN KOSÁR MENEDZSER MINDEN KOSÁR MENEDZSERNEK UGYANAZOKNAK A PÁRTATLAN KRITÉRIUMOKNAK KELL MEGFELELNIE, BELEÉRTVE A TÁRSASÁGGAL BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEKET IS.

Kosár alapú szolgáltatások

A Tokenkosár („Kosár”) a Kosár Menedzser által a whiteliste-ről kiválasztott tokenekből tevődik össze. A Kosár token egy BEP-20 (vagy bármely más szabványos token, amely hasonlít az ERC-20-ra) token, amelyet a BSC-n (Binance smart contract) található smart contractunkon mintelünk, és amely az adott Kosárban való részvételét mutatja.


Ha Kosár Tokent vásárol, az USDT-je a kosárba kerül. A smart contract megvásárolja a Kosár Menedzsere által előre meghatározott whitelist-ed tokeneket a Kosárba. A megvásárolt tokenek az smart contractban maradnak, növelve a Kosár értékét. A szerződés mint-eli Kosár tokenjét , és elküldi a Tárcájába.


A Kosár Token eladásakor a Kosár Tokent a smart contractba küldi. A smart contract visszaküldi a Kosár Token aktuális árát USDT-ben (az aktuális ár a kosárban található tokenek aktuális ára alapján kerül kiszámításra. A Kosár Token elégetésre kerül a tranzakcióban.


Megerősíti és beleegyezik abba, hogy miután elindult, a Kosár alapú tranzakciók automatikusan eredményeznek bizonyos tranzakciókat előre meghatározott stratégiák szerint. Ezen Megállapodás elfogadásával hozzájárul az ilyen automatikus végrehajtásához.
Kosár alapú szolgáltatások magukban foglalják a kosár előzményeit és egyéb fontos információkat („Információ”), amit lehet, hogy figyelembe szeretne venni egy Kosár vásárlása előtt, amit egy Kosár Menedzser kezel. Szintén nyújthatunk Önnek információt az Ön tranzakcióiról, ideértve az eljárásokat, kockázatokat és más piaci tényekre vonatkozó információkat is. AZONBAN NINCS KÖTELEZETTSÉGÜNK ILYEN INFORMÁCIÓT NYÚJTANI ÖNNEK, ÉS HA MEGTESSZÜK, AZ NEM MINŐSÜL BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSNAK ÉS KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓSZERZÉSI CÉLOKAT SZOLGÁL. ABBAN AZ ESETBEN, HA KOSÁR MENEDZSERKÉNT SZEREPELÜNK, KONKRÉTAN AZONOSÍTJUK A CÉGGEL PARTNERI VISZONYBAN LÉVŐ KOSARAKAT VAGY KOSÁR MENEDZSEREKET.


EGY KOSÁR ALAPÚ INTERAKCIÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉSE MEGHOZATALÁVAL ÖN KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY MÉRLEGELTE TELJES PÉNZÜGYI HELYZETÉT, IDEÉRTVE A PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEKET IS, ÉS TUDATÁBAN VAN ANNAK, HOGY EGY KOSÁR TOKEN VÁSÁRLÁSA RENDKÍVÜL SPEKULATÍV, ÉS JELENTŐS VESZTESÉGEKET SZENVEDHET EL, IDEÉRTVE A HASZNÁLT SZOFTVEREK HIBÁJA MIATTI VESZTESÉGEKET IS. NEM NYÚJTUNK SEMMILYEN GARANCIÁT SEM EGY ADOTT TRANZAKCIÓ VAGY TRANZAKCIÓ SOROZAT, PORTFÓLIÓ VAGY STRATÉGIA TELJESÍTMÉNYÉRE, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM TÁMOGATJUK, HAGYJUK JÓVÁ, BÁTORÍTJUK, HITELESÍTJÜK VAGY ÉRTÜNK EGYET BÁRMILYEN KOSÁR MENEDZSERREL, PORTFÓLIÓVAL VAGY STRATÉGIÁVAL. AZ ÁLTALUNK SZOLGÁLTATOTT TÁRSADALMI INTERAKCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTAL GENERÁLT UTASÍTÁSOK KIZÁRÓLAG A BSC BLOKKLÁNCBAN KERÜLNEK VÉGREHAJTÁSRA, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ UTASÍTÁSOK VAGY KÓDOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ELMULASZTÁSÁÉRT A BSC BLOKKLÁNC, WALLET CONNECT VAGY METAMASK HASZNÁLATAKOR.


Egyetért azzal, hogy nem vagyunk felelősek Önnek vagy bármely harmadik félnek azért, ha nem hajtunk végre utasításokat a BSC blokklánc hálózaton, WalletConnect-en, MetaMask-on vagy bármilyen egyéb hiba miatt, amely az Ön Kosár alapú funkcióinak használata során merül fel, és amely az alapvető blokklánchálózat vagy smart contract kódhibája miatt keletkezik. Továbbá kijelenti és garantálja, hogy áttekintette és tudomásul vette az összes kockázatot, amelyek a webhely használatával járnak, ideértve a társadalmi interakcióval kapcsolatos kockázatokat is, amelyeket ebben a Megállapodásban leírtak.

A Vállalat nem nyújt portfóliókezelési szolgáltatásokat a weboldallal kapcsolatban. Gondosan meg kell vizsgálnia az összes állítást és prezentációt, amit a Kosár Menedzserek tesznek, mielőtt döntést hozna egy tranzakcióval kapcsolatban. Ha úgy dönt, hogy tranzakciókat hajt végre az Információk vagy a weboldal vagy alkalmazások egyéb tartalma alapján, vagy úgy dönt, hogy Kosarakat vásárol, akkor az ilyen döntések és tranzakciók, valamint az ezekből eredő következmények kizárólag az Ön felelőssége.

A WEBOLDALRÓL SZÁRMAZÓ TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT CSAK KIINDULÓPONTKÉNT KELL HASZNÁLNIA SAJÁT FÜGGETLEN KUTATÁSA ÉS TRANZAKCIÓS DÖNTÉSHOZATALA SORÁN, ÉS SAJÁT ÍTÉLETÉRE KELL TÁMASZKODNIA AHHOZ, HOGY RÉSZT VEGYEN VAGY TARTÓZKODJON A WEBOLDAL HASZNÁLATÁTÓL VAGY BÁRMILYEN TRANZAKCIÓ VÉGREHAJTÁSÁTÓL (VAGY AZOK ELMULASZTÁSÁTÓL). A VÁLLALAT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS VAGY VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEK VAGY BÁRKI MÁSNAK KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE ELSZENVEDETT BÁRMILYEN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMI A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK VAGY ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZOKRA VALÓ TÁMASZKODÁSBÓL FAKAD, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE AZ ILYEN INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS HIBÁKBÓL, MULASZTÁSOKBÓL VAGY VÁLTOZTATÁSOKBÓL EREDŐ KÁROKAT IS.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen okból felfüggesszünk, megszüntessünk vagy helyettesítsünk egy Kosár Menedzsert, különös tekintettel a Vállalat irányelveinek és az érvényes jogszabályok megsértése esetén. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek sem Önnek vagy bármilyen harmadik félnek egy Kosár Menedzser felfüggesztésével, megszüntetésével vagy helyettesítésével kapcsolatban.

A weboldal használatával függetlenül és személyesen vállalja minden tranzakció teljes felelősségét, ideértve, de nem kizárólagosan, bármilyen Kosár alapú funkció használatából eredő automatikusan megnyitott pozíció felelősségét is. Emiatt biztosítania kell, hogy csak Ön férjen hozzá a Tárcájához minden körülmények között. Meg kell győződnie arról, hogy kiskorúak vagy más jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a Tárcájához. Abban a valószínűtlen esetben, ha olyan szerződés jön létre, amelynek értelmében kripto eszközöket szerez vagy értékesít olyan áron, amely nem tükrözi a piaci árat (például egy olyan esemény során, amikor technikai hiba, például bug okozott egy hibát, ami befolyásolta a tranzakció árát), fenntartjuk a jogot arra, hogy megszakítsuk és töröljük az ilyen tranzakciót, amennyire technikailag lehetséges a blokklánc hálózatokon keresztül. Ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt a tranzakció megszakításáról és tájékoztatjuk annak okairól. Ugyanakkor az oldal használata közben köteles azonnal értesíteni minket bármilyen ilyen jellegű hibáról.

Működtetünk egy bejelentő felületet (ticketing sheet) a hibák, működési zavarok vagy értesítések regisztrálására. Ügyfélszolgálatunk kizárólag megfelelően és teljes körűen kitöltött űrlap benyújtása után kezeli a jegyeket.

A Kosár Token egy digitális token, amely egy kripto eszközökből álló kosarat képvisel.

A Kosarakat a hozzájuk tartozó digitális Kosár token megvásárlásával szerezheted meg. Ezért a Kosár token értéke összefügg a mögöttes Kosarak és az azokban található Kripto Eszközök értékével. Minden kosárnak egyedi neve van, és minden Kosár Token neve összefügg a hozzá tartozó kosár nevével. Annyi féle Kosár token létezik, amennyi Kosár van.


A Kosár Tokeneket a Mosaic Alpha Platformon keresztül vásárolhatja meg, válthatja be és továbbíthatja. A Kosár Tokeneket a Binance Smart Chain (BSC) nevű nyilvános blokkláncon bocsátjuk ki. A Kosár Token azt a célt szolgálja, hogy egyszerűsítse a kriptovaluták megszerzését. Ön egyetlen token birtoklásával számos kriptovalutát szerezhet meg. A kereskedelem, a tárolás, a kutatás és elemzés, a biztonság és a nyomon követhetőség feladatait a Kosár token látja el. A felügyeleti költségeket a Token tulajdonosok megosztva viselik a profit maximalizálása érdekében, kihasználva a projekt növekedésével járó skálázhatóság és hatékonyság előnyeit. A Felhasználónak jogi engedéllyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy fogadhassa, tartsa és használhassa a Kosár Tokent a saját joghatóságában és minden más érintett joghatóságban.


Kizárólag és személyesen a Felhasználó felel és büntetőjogi felelősséggel tartozik az összes kért adata (frissített és teljes formában) megadásáért. A Felhasználó tudatában van annak, hogy hamis információk nyújtása vagy harmadik fél adatainak helytelen használata saját nevében bűncselekményt jelent, és a Felhasználó kizárólagosan felelős az illetékes hatóságoknak való válaszadásért és minden okozott kárért, mentesítve a Blocktopus-t minden felelősség alól.


A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bekérjen további dokumentumokat és információkat a Felhasználóktól a Nyilvántartás fenntartása céljából, és ezek a dokumentumok és információk ésszerűen szükségesek lehetnek a Vállalat számára annak érdekében, hogy teljesítse jogi, szabályozási és szerződéses kötelezettségeit, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzmosás elleni kötelezettségét. A Felhasználó kijelenti, hogy jogilag elég idős ahhoz (ha az egyén a Felhasználó), hogy megszerezze a Kosár Tokent, és legjobb tudomása szerint nincs olyan jogi ok, amely megakadályozza annak megszerzését. A Kosár Token megszerzésekor a Felhasználó tudatában van annak, hogy egy nem szabályozott kriptovalutát vásárol, és kijelenti, hogy nem szerez be vagy használ Kosár Tokent törvénytelen célok eléréséhez. A Felhasználó lemond bármely jogáról, amit birtokol vagy a későbbiekben megszerezhet ami csoportos peres eljárásban vagy közvetítői eljárásban való részvételről bármely olyan entitás vagy személy ellen, aki részt vesz a Kosár Token értékesítésében. A Kosár Token megszerzése nem jelenti részvények, tulajdonjog vagy bármilyen ezekkel egyenértékű jog vagy tulajdon megvásárlását vagy megszerzését semmilyen meglévő vagy jövőbeli vállalatban vagy más részvénytársaságban vagy cégben, semmilyen joghatóság alatt. Amennyiben a jog engedi, a Blocktopus semmilyen jótállást nem vállal a Kosár Token jövőbeni sikerével kapcsolatban, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos.


A Felhasználó felelős minden adóval kapcsolatos, pénzügyi és jogi kötelezettségért, amelyek a Kosár alapú szolgáltatások használatából erednek. Semmilyen körülmények között nem felelős a Vállalat a Felhasználó adózási és egyéb kötelezettségeiért. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elutasítsa bármely regisztrációs kérelmet, vagy felfüggessze/megszüntesse egy meglévő Felhasználó szolgáltatásait, különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben: (a) az ebben a Megállapodásban foglalt bármely rendelkezés be nem tartása vagy megszegése; (b) a Kosár Menedzser azonosításának sikertelensége, inkompatibilitás vagy ellentmondás a szolgáltatott adatokban, vagy hamis adatok felfedezése valamelyik a Kosár Menedzser által nyújtott információban; (c) a Felhasználó által gyakorolt , rosszindulatú cselekedetek, vagy olyan magatartás, amely a Vállalat önálló döntése szerint összeegyeztethetetlen a Webhely céljaival; (d) más olyan helyzetek, amelyek a Vállalat önálló döntése alapján közérthető és/vagy jogilag igazolható feltételeken alapulnak.

Díjak

Az oldalon nyújtott néhány szolgáltatás során szükséges a BSC blokklánc hálózat használatára, amihez esetleg fizetnie kell egy díjat, amit általában „BSC gas fee”nek neveznek. Ez a díj a tranzakció végrehajtásához szükséges számítási erőforrásokért felszámított díjat jelenti. Ön elismeri és elfogadja, hogy a Vállalatnak nincs ellenőrzése a következők felett: (a) bármilyen BSC blokklánc tranzakció felett; (b) a BSC gas fee bármilyen fizetési módja felett; vagy (c) a BSC gas fee tényleges fizetése felett. Ennek megfelelően Önnek gondoskodnia kell arról, hogy elegendő BNB token/USDT egyenleggel rendelkezzen a Walletjában ahhoz, hogy lebonyolítson bármely tranzakciót a BSC blokklánc hálózaton, mielőtt ilyen tranzakciókat kezdeményezne. Mi megteszünk minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy értesítsük Önt a BSC gas fee mértékről, mielőtt bármilyen olyan szolgáltatást kezdenénk, amelyhez a BSC blokklánc hálózat használata szükséges.


Különböző további díjak és jutalékok terhelhetik Önt, ideértve a Kosár Menedzserek által kivetett díjakat is.


Háromféle díj típus létezik. A Vásárlási Díj egyszeri költség, amely hozzájárul a Mosaic Alpha Platform kiadásainak és fejlesztésének fedezéséhez. Az Üzemeltetési Díj hozzájárul a Platform további fejlesztéséhez és karbantartásához, ideértve a korlátozott ügyfélszolgálatot is. A Siker Díj ösztönzi a Kosár Menedzsereket, hogy növeljék kosaraik teljesítményét.


A díjakat a Kosár Menedzserek a smart contractban előre beállított határokon belül állítják be. A “kosarak felfedezése”weboldalon a „További részletek” oldalon olyan Kosár Kártyákat fog látni, amelyeken a Kosár legfontosabb információit találja, ideértve a jelenlegi alkalmazandó díjakat is.


Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további díjakat vezessünk be, ideértve a különböző információkhoz való hozzáférési díjakat vagy a Honlap működésének támogatásához szükséges szolgáltatási díjakat is. Ön vállalja, hogy az ilyen díjakat és jutalékokat azonnal kifizeti, ahogyan azt a Honlapon meghatározzuk, és amelyek vonatkoznak csatlakoztatott Tárcájára és az Ön által igénybe vett tranzakciókra és szolgáltatásokra, amelyeket időről időre módosíthatunk. Abban az esetben, ha díjakat vezetünk be a Honlapon vagy bármelyik szolgáltatásunkon, írásban értesítjük Önt erről a Honlapon és/vagy hivatalos Telegram csatornánkon, mielőtt ezek a díjak hatályba lépnek.
A Mosaic Alpha Platform utility tokenje a KODEXA (KDX). A KODEXA tokent a Binance Smart Chain (BSC) blokkláncon hoztuk létre.

A KODEXA token a Mosaic Alpha Platformon használható, hogy különböző előnyöket biztosítson tulajdonosainak. A KODEXA token stakelésével kevesebb díjat fizethet, és gyorsíthatja előrelépését az ajánlói rendszerben, amennyiben csatlakozott hozzá.
Figyelmesen hasonlítsa össze a lehetséges megtakarításokat és a KODEXA token aktuális árát/árfolyamát, és számolja ki, hogy érdemes-e stakelni a KODEXA tokent.
ELLENBEN BÁRMILYEN ENNEK A MEGÁLLAPODÁSNAK ELLENTMONDÓ KIKÖTÉSNEK, AZ ÖN EGYEDÜLI FELELŐSSÉGE MEGHATÁROZNI, HOGY ALKALMAZANDÓAK-E ÉS HA IGEN MILYEN MÉRTEKBEN ALKALMAZANDÓAK ADÓK AZON TRANZAKCIÓKRA, AMELYEKET A HONLAPON KERESZTÜL BONYOLÍT LE, VALAMINT AZT RÖGZÍTENI, JELEZNI ÉS BEVALLANI AZ ADÓHATÓSÁGOKNAK, ILLETVE A MEGFELELŐ ÖSSZEGŰ ADÓT MEGFIZETNI.

Kosár Menedzser jogai és kötelezettségei

Amennyiben a Honlapot Kosár Menedzserként kívánja használni, akkor részt kell vennie egy KYC folyamatban, melyet a Sumsub platformon vagy a Vállalat által kifejezetten elfogadott más platformon végeznek el. Ezen Megállapodás elfogadásával beleegyezik és elismeri, hogy az alábbi információk és tartalom nem tekinthető bizalmasnak és nem tulajdonosi információk és hogy az ilyen információkat nyilvánosan megjelenítik a Honlapon (a „Tartalom”): (a) neve, (b) képe vagy avatárja (ha megadott), (c) végzettsége, (d) rendelkezik-e FIAT bróker engedéllyel, (e) milyen kriptovaluta tapasztalattal rendelkezik. Ezek az adatok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy értékeljék a Kosár Menedzseri kompetenciáit.


Mint Kosár Menedzser, jogában áll a kosarát saját közösségi média oldalain vagy bárhol másutt népszerűsíteni, feltéve, hogy ezek a promóciók megfelelnek a jogszabályoknak és a felhasználási feltételeknek.


Elismeri, hogy felelős azokért a tartalmakért, amelyeket saját csatornáin, weboldalain, alkalmazásain keresztül vagy bármely egyéb kommunikációs és tartalomközlő lehetőségeken keresztül továbbít, ideértve a tartalom jogi, megbízhatósági, alkalmaság, eredetiség és szerzői jogi kérdéseit is.


A kosár vásárlóinak toborzása irreális hozamok és profitok ígéretével szigorúan tilos.


Emellett képviseli és garantálja, hogy: (i) Ön nyilatkozik, hogy rendelkezik minden Ön által közölt Tartalom minden jogával, címével és felhatalmazásával, (ii) az ilyen Tartalom nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat, nem sérti a magánéleti jogokat, publicitási jogokat, szerzői jogokat, szerződési jogokat vagy nem sérti bármely más személy vagy jogi személyiség jogait, és nem tartalmaz lejárató megjegyzéseket, rágalmazást vagy kritikát bármely személy vagy jogalany ellen. Kizárólag Ön a felelős bármilyen károkozásért, amely a személyi vagy jogi személyiségek szerzői jogainak, védjegyeinek vagy egyéb tulajdonjogainak megsértése vagy egyéb jogsértés következtében keletkezik, és minden egyéb kárért és veszteségért, amely az Ön által közölt Tartalomból származik.

Használati Irányelvek

A Honlap használata során tilos:


Mosaic Alpha hivatalos képviselőjének szerepét játszani.


Úgy tenni, mintha hivatalos Mosaic Alpha képviselő lenne, vagy kommunikációját hivatalos Mosaic Alpha kommunikációnak beállítania.


Használni a Mosaic Alpha logót, bármilyen grafikus tervezési elemet vagy bármely egyéb szellemi tulajdont, amelyet a Honlapon talál.


Olyan weboldalakat létrehozni/generálni, amelyek a mosaicalpha.com weboldalhoz hasonlóak a domainnév, a kialakítás és a tartalom tekintetében, vagy utánozzák vagy más módon másolják azt.


Olyan anyagokat közzétenni, továbbítani vagy másképpen elérhetővé tenni a Honlap használata során, amelyek (a) fenyegetőek, zaklatóak, lealacsonyítóak, gyűlölködők vagy megfélemlítők, vagy mások jogait és méltóságát nem tartják tiszteletben; (b) rágalmazók, becsületsértők, csalárdak vagy egyéb módon jogellenesek; (c) obszcének, illetlenek, pornográfok vagy egyéb módon kifogásolhatók; vagy (d) szerzői jog, védjegy, üzleti titok, publicitás vagy magánéleti jog vagy bármely más tulajdonjog védelme alatt állnak, a megfelelő tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.


Közzétenni, továbbítani vagy más módon elérhetővé tenni a Honlap használata során olyan vírust, férget, trójai lovat, Easter Egg-et, időzített bombát, kémprogramot, scareware-t, malware-t vagy más olyan számítógépes kódot, fájlt vagy programot, amely káros vagy invazív lehet, vagy célja a hardver, szoftver vagy felszerelés működésének károsítása vagy elfoglalása, vagy azok használatának monitorozása (közös elnevezéssel „Vírus”).


A Honlapot kereskedelmi célokra felhasználni, kivétel a jelen Megállapodásban explicit módon megfogalmazott esetekben vagy más írásban általunk elfogadott feltételek esetén. Tilos tovább csalásra vagy egyéb módon jogellenes vagy törvénybe ütköző cselekedetekhez felhasználni a Honlapot.


Felhasználói információkat gyűjteni a Honlap felhasználóiról, hacsak ezt a Megállapodás és a Személyes Adatvédelmi Irányelvünk explicit módon lehetővé nem teszik.


A Honlapot arra használni, hogy spam-et, láncleveleket vagy más kéretlen üzenetet továbbítsunk vagy ezekkel kapcsolatban felhasználják a Honlapot.


Zavarni vagy megszakítani a Honlap működését, vagy a Honlap elérhetővé tételéhez használt szervereket vagy hálózatokat, ideértve a Honlap bármely részének (beleértve a rendelkezésre álló Tartalmakat is) feltörését vagy megrongálását; vagy megsérteni bármilyen követelményt, eljárást vagy irányelvet az ilyen szerverek vagy hálózatok vonatkozásában.


Megakadályozni vagy gátolni bármely más személyt a Honlap jogszerű és normál használatában.


Bármely részét (vagy használatának) a Honlapot reprodukálni, módosítani, adaptálni, lefordítani, származékos műveket készíteni, eladni, bérelni, lízingelni, kölcsönadni, időarányosan megosztani, elosztani vagy másként gyengeségeket kiaknázni a Vállalat kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha azt itt kifejezetten engedélyeztük.


Visszafejteni, dekompilálni vagy szétszerelni a Honlap bármely részét kifejezetten tilos.


Eltávolítani a Honlapról bármilyen szerzői jogi, védjegy vagy egyéb tulajdonjog értesítést.


Frame-elni vagy tükrözni a Honlap bármely részét, vagy másként beépíteni a Honlap bármely részét bármely termékbe vagy szolgáltatásba a Vállalat kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
A Honlap tartalmát szisztematikusan letölteni és tárolni.


Bármilyen robotot, spidert, honlap kereső-/visszakereső alkalmazást vagy más manuális vagy automatikus eszközt használni a Honlap tartalmának (beleértve a Bejegyzéseket is) lekérdezésére, indexelésére, „scrape-elésére”, „adatbányászatára” vagy más módon a Honlap tartalmának gyűjtésére, vagy a Honlap navigációs szerkezetének vagy bemutatásának kijátszására a Vállalat kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentiektől függetlenül, és az alkalmazandó jogszabályok és a robots.txt fájlban közzétett utasításoknak való megfelelés esetén, amely a Honlap gyökérkönyvtárában található, a Vállalat engedélyt ad a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek arra, hogy spider-eket használjanak a Honlap anyagainak másolásához, kizárólag az ilyen keresési anyagok nyilvánosan elérhető, keresésre alkalmas indexek létrehozásához (csak és kizárólag addig a mértékéig, ami szükséges ehhez a célhoz), de nem az ilyen anyagok gyorsítótárazásához vagy archiválásához. A Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja ezt az engedélyt általánosságban vagy konkrét esetekben bármikor és előzetes értesítés nélkül.


Részt venni vagy elősegíteni jogszabály, rendelet vagy előírás megszegésében, bármely joghatóság által kihirdetett szankciós program megkerülésében, bármely joghatóság által üzemeltetett helyszínen, ahol a Honlap működik, vagy bármely jogellenes tevékenységet végezni; jogellenes anyagok vagy információk közzététele, terjesztése.


Olyan kereskedési stratégiákat alkalmazni, amelyek a Honlap hibáinak kihasználására irányulnak, ügyleteket végezni a piaci áraktól eltérő áron, vagy kihasználni az internetes problémákat, blokklánc hálózat hibákat, kapcsolódási késedelmeket, piaci eseményeket, árképzési hibákat vagy más egyértelmű hibákat, ahol a Honlapon megjelenített árak valójában nem tükrözik a piaci árakat, vagy olyan tranzakciókat vagy tranzakciók kombinációit kötni, amelyek együttesen vagy külön-külön a Honlap manipulálásának céljából történnek.

Hozzáférés a Honlaphoz és a Szolgáltatásokhoz

Engedély. A Cég ezen Megállapodás szerint nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, korlátozott engedélyt ad Önnek a Honlap és a kapcsolódó tartalom, anyagok, információk (összefoglalóan: a „Honlap Tartalom”) használatára és elérésére kizárólag személyes célra. A Honlap vagy a Honlap Tartalom bármely más felhasználása kifejezetten tilos, és minden jog, cím és érdek a Honlap vagy a Honlap Tartalom vonatkozásában kizárólag a Vállalat és licenc adói tulajdona.


Bizonyos korlátozások. Ebben a Megállapodásban Önnek adott jogok az alábbi korlátozásoknak vannak kitéve: (a) nem licenszelheti, nem adhatja el, nem adhatja bérbe,nem adhatja át, nem ruházhatja át, nem terjesztheti, nem hostolhatja, vagy más módon sem használhatja kereskedelmi célokra a Honlapot, akár egészben, akár részben, igaz ez bármely a Honlapon megjelenő tartalomra is; (b) nem módosíthatja, származtatott műveket nem készíthet, nem szerelheti szét, nem fejtheti vissza bármely részét a Honlapnak; (c) nem férhet hozzá a Honlaphoz annak érdekében, hogy hasonló vagy versenytárs weboldalt, terméket vagy szolgáltatást hozzon létre; és (d) kivéve, ha itt kifejezetten szerepel, a Honlap bármely részét tilos másolni, reprodukálni, terjeszteni, újra közzétenni, letölteni, megjeleníteni, közzétenni vagy továbbítani bármilyen formában vagy bármilyen módon. Hacsak másként nem jelöljük meg, a Honlap jövőbeli kiadása, frissítése vagy egyéb funkcionalitásának hozzáadása is alá van vetve ennek a Megállapodásnak. A Honlap minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi értesítést meg kell tartani (vagy a Honlap Tartalom esetén) minden másolatán.


Az oldal és a szolgáltatás elérhetősége. A Blocktopus megtesz minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést annak érdekében, hogy az oldalt a hét minden napján, hétvégén is hozzáférhetővé tegye, 24 órában. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy időről időre az oldal elérhetetlen lehet vagy nem működhet bármilyen okból, ideértve, de nem kizárólagosan, az eszközhibákat, a rendszeres karbantartást, javításokat vagy cseréket, amelyeket a Blocktopus időről időre elvégez, vagy olyan okokat, amelyek az ellenőrzésünkön kívül esnek, vagy nem ésszerűen előreláthatóak, ideértve, de nem kizárólagosan, a telekommunikációs vagy digitális átviteli kapcsolatok megszakadását vagy hibáját, a BSC blokklánc hálózat meghibásodását vagy túlterhelését, a WalletConnect, a MetaMask, elleni hálózati támadásokat, hálózati túlterhelést vagy más hibákat. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a Blocktopusnak nincs ellenőrzése az oldal folyamatos vagy megszakítás nélküli elérhetőségére vonatkozóan, és hogy nem vállalunk felelősséget Önnek vagy bármely más félnek az ilyennel kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan, a bevételkiesést is.


Ügyféltámogatás. Az oldalt és az esetlegesen kapcsolódó szolgáltatásokat „ahogy van” alapon biztosítjuk, és a Vállalat nem garantálja, hogy mindig elérhető ügyféltámogatást biztosít az oldalhoz, és nincs kötelessége ezt megtenni. Azonban fogadunk bejelentéseket az oldallal kapcsolatban, és eseti alapon segítséget nyújthatunk. Ha hibát vagy bármilyen működési zavart észlel, értesíthet minket egy megfelelően kitöltött hibajegy segítségével. Egy hiányos hibajegy alapján nem biztos, hogy tudunk intézkedni.


Tulajdonjog. Ön elismeri, hogy az oldal és az oldal tartalma tekintetében minden szellemi tulajdonjog, ideértve a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket és üzleti titkokat, a Blocktopus vagy a Blocktopus beszállítóinak tulajdonában áll. Sem ez a Megállapodás, sem az Ön hozzáférése az oldalhoz nem ruházza át Önnek vagy bármely harmadik félnek az ilyen szellemi tulajdonjogokat, címet vagy érdeket, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten meghatározott korlátozott hozzáférési jogokat. A Cég és beszállítói fenntartják azokat a jogokat, amelyeket ebben a Megállapodásban nem engedtek át. Ebben a Megállapodásban nem kerülnek átadásra hallgatólagos licenc jogok sem.

Kockázatok és kizáró nyilatkozatok

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: Minden kriptoeszköz és kripto befektetés rendkívül kockázatos. Az egyes kosarak kockázati besorolása mutatja az egymáshoz viszonyított kockázatosságot. Ez azt jelenti, hogy az alacsony kockázatúnak minősített Kosár kockázata csak egy másik Kosárhoz képest alacsony, egyébként pedig szintén rendkívül magas kockázatú.

A Webhely használata és a Tranzakciókban való részvétel pénzügyi kockázatot jelent. A jelen Megállapodásban használt „Tranzakciók” alatt a BSC blokkláncon lévő smart contract-okkal való közvetlen interakciókat értjük, különösen, de nem kizárólagosan a Kosár token vásárlását és a kriptoeszközök váltását. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy tisztában van ezekkel a kockázatokkal, beleértve a következőket:

A KRIPTOESZKÖZÖKKEL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓK NAGYON KOCKÁZATOSAK LEHETNEK. A KRIPTOESZKÖZÖK TERMÉSZETÜKNÉL FOGVA ERŐSEN KÍSÉRLETI JELLEGŰEK, KOCKÁZATOSAK, VOLATILISEK ÉS A TRANZAKCIÓK ÁLTALÁBAN VISSZAFORDÍTHATATLANOK. NE HOZZON SEMMILYEN TRANZAKCIÓS DÖNTÉST ANÉLKÜL, HOGY ELŐZETESEN SAJÁT KUTATÁSOKAT NE VÉGZETT VOLNA. EGYEDÜL ÉS KIZÁRÓLAGOSAN ÖN FELELŐS ANNAK ELDÖNTÉSÉÉRT, HOGY BÁRMELY TRANZAKCIÓ, VAGY STRATÉGIA, VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐ VAGY VÁLLALHATÓ-E AZ ÖN SZÁMÁRA, SAJÁT CÉLJAI, VALAMINT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE ALAPJÁN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS ANNAK HASZNÁLATÁT, VALAMINT A TRANZAKCIÓKBAN VALÓ RÉSZVÉTELT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VÉGZI.


A kriptoeszközök és tranzakciók megértéséhez fejlett technikai ismeretekre lehet szükség. A kriptoeszközöket gyakran rendkívül technikai nyelven írják le, ami az alkalmazott kriptográfia és az informatika átfogó ismeretét igényli a kriptoeszközökkel kapcsolatos tranzakciókkal járó kockázatok megértéséhez. A Weboldalon egy Token-típusra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy jóváhagyjuk vagy elutasítjuk az adott Token-típusra vonatkozó mögöttes technológiát, és nem helyettesítheti az Ön saját megértését az egyes Token-típusokra jellemző kockázatokkal kapcsolatban. Nem vállalunk garanciát a Webhelyen hivatkozott kriptoeszközök alkalmasságára vonatkozóan, és nem vállalunk bizalmi kötelezettséget az Önnel való kapcsolatunkban.


Bármely Tranzakció megkötésével Ön kijelenti, hogy Ön volt, van és lesz kizárólagosan felelős a Tranzakció és a mögöttes Kriptoeszközök kockázatainak saját, független értékeléséért és vizsgálatáért. Ön kijelenti, hogy elegendő ismerettel, piaci ismerettel, szakmai hozzáértéssel és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy saját maga értékelje bármely Tranzakció vagy bármely mögöttes Token előnyeit és kockázatait. Ön elfogadja a Tranzakciókban való részvétel minden következményét, beleértve azt a kockázatot is, hogy határozatlan időre elveszítheti a kriptoeszközökhöz való hozzáférését. Minden Tranzakcióval kapcsolatos döntést kizárólag Ön hozhat meg. A jelen Megállapodásban foglaltak szerint nem vállalunk semmilyen felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek Önnel szemben a Tranzakciókkal kapcsolatban. A Webhely egészének vagy bármely részének üzemeltetése semmilyen körülmények között nem tekinthető olyan kapcsolat létrehozásának, amely befektetési tanácsadás nyújtását vagy ajánlattételét foglalja magában.


A kriptoeszközök ára rendkívül változékony. Más digitális eszközök árfolyamának ingadozása jelentősen és hátrányosan befolyásolhatja a kriptoeszközöket, amelyek szintén jelentős áringadozásnak lehetnek kitéve.


Szolgáltatásunk nem tárol, nem küld és nem fogad Kriptoeszközöket. A Kriptoeszközök bármilyen átadása a támogató blokkláncon belül történik, és nem ezen a Szolgáltatáson keresztül, mivel az ilyen átadások általában nem visszafordíthatók vagy törölhetők.
ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA AZ OLDALT ÉS A KOSÁR ALAPÚ FUNKCIÓKAT, ÉS A VÁLLALAT, VALAMINT A közreműködő VÁLLALKOZÁSAINK, ALKALMAZOTTAINK, ÜGYFELEINK ÉS ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN AZ ILYEN FUNKCIÓK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ESETLEGESEN FELMERÜLŐ VESZTESÉGEKÉRT. NE HOZZON SEMMILYEN TRANZAKCIÓS DÖNTÉST ANÉLKÜL, HOGY ELŐZETESEN NE VÉGEZNE SAJÁT KUTATÁSOKAT. KIZÁRÓLAG ÉS EGYEDÜL ÖN FELELŐS ANNAK ELDÖNTÉSÉÉRT, HOGY BÁRMELY TRANZAKCIÓ, VAGY STRATÉGIA, VAGY BÁRMELY MÁS TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS MEGFELELŐ VAGY VÁLLALHATÓ-E AZ ÖN SZÁMÁRA SAJÁT CÉLJAI, VALAMINT SZEMÉLYES ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE ALAPJÁN.


A Tokenkosárban vásárolt valamennyi token automatikusan módosul vagy eladásra kerül, ha és amikor a Kosárkezelő bármilyen okból módosítja vagy eladja, minden további értesítés és az Ön részéről történő bármilyen intézkedés nélkül. Önnek képesnek és felkészültnek kell lennie arra, hogy akár a Kosarakba tett teljes befektetésének elvesztését is elviselje. Ön teljes mértékben felelős a Tokenkosárban végrehajtott tranzakciók eredményeként generált utasítások automatikus végrehajtása miatt esetlegesen elszenvedett veszteségekért.


Sem a Társaság, sem bármelyik Kosár Menedzser, portfólió vagy stratégia nem garantálja az Ön kriptoeszközének jövőbeli teljesítményét, a teljesítmény bármely konkrét szintjét, vagy bármely tranzakciós stratégia sikerét. Az Információk, portfólió, pénzügyi teljesítményre vonatkozó információk, a Kosár Menedzserek véleményének áttekintésekor nem szabad feltételeznie, hogy a felhasználó elfogulatlan, független vagy képzett pénzügyi információk vagy vélemények nyújtására. A múltbeli teljesítmény és a kockázati besorolás számos eredendő korlátozottsággal bírnak, és nem jelzik a jövőbeli eredményeket. Nem állítjuk vagy garantáljuk, hogy bármelyik Kosár Menedzser a feltüntetett múltbeli teljesítményhez vagy kockázati besoroláshoz hasonló nyereséget vagy veszteséget fog elérni, vagy valószínűsíthetően el fog érni. A befektetők által tapasztalt tényleges százalékos nyereség vagy veszteség számos tényezőtől függően változik.


AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN SEM MI, SEM A KÖZREMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSAINK NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET (A) AZ ÖN ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI UTASÍTÁSAINAK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT, (B) AZ ÖN ÁLTAL A KOSÁRVÁSÁRLÁS SORÁN HOZOTT BÁRMELY DÖNTÉS VAGY EGYÉB INTÉZKEDÉS MIATT ELSZENVEDETT VESZTESÉGEKÉRT, BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZT IS, HOGY A KOSARAT A VÁLLALATHOZ VAGY ANNAK KÖZREMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSAIHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLY KEZELTE; VAGY (C) BÁRMELY VESZTESÉG, AMELY A KOSÁR MEGVÁSÁRLÁSÁVAL JÓHISZEMŰEN HOZOTT BEFEKTETÉSI DÖNTÉSÉBŐL VAGY MÁS, JÓHISZEMŰEN TETT VAGY ELMULASZTOTT INTÉZKEDÉSÉBŐL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZT, HOGY A KOSARAT A TÁRSASÁGGAL VAGY ANNAK KÖZREMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSAIVAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ SZEMÉLY KEZELTE. A FENTIEK ELLENÉRE A JELEN FELTÉTELEK NEM ÉRVÉNYTELENÍTIK VAGY NEM KORLÁTOZZÁK AZOKAT A JOGOKAT, AMELYEKKEL ÖN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN RENDELKEZIK, ÉS AMELYEKRŐL NEM LEHET LEMONDANI VAGY KORLÁTOZNI.


ÖN FELELŐS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK BETARTÁSÁÉRT. ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM VAGYUNK FELELŐSEK ANNAK MEGHATÁROZÁSÁÉRT, HOGY AZ ÖN TRANZAKCIÓIRA VONATKOZNAK-E TÖRVÉNYEK VAGY MELY TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK RÁ, BELEÉRTVE AZ ADÓTÖRVÉNYEKET IS. JAVASOLJUK, HOGY KONZULTÁLJON ÜGYVÉDDEL AZ OLDALON VÉGZETT BÁRMELY TEVÉKENYSÉG JOGSZERŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL ÉS A TRANZAKCIÓKBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉBŐL EREDŐ ADÓK BEVALLÁSÁÉRT ÉS BEFIZETÉSÉÉRT.


Tisztában van a működési kihívások kockázatával, és elfogadja azt. A Webhelyen kifinomult kibertámadások, váratlan aktivitási hullámok vagy egyéb működési vagy technikai nehézségek fordulhatnak elő, amelyek megszakításokat vagy késéseket okozhatnak a Webhelyen. Ön elfogadja a váratlan vagy fokozott technikai nehézségekből eredő Tranzakció meghiúsulásának kockázatát, beleértve a kifinomult támadásokból eredő kockázatokat is, és beleegyezik abba, hogy nem von minket felelősségre az ezzel kapcsolatos veszteségekért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön számítógépét vagy más berendezését esetlegesen érintő vírusok, illetve adathalászat, hamisítás vagy más hasonló tevékenység által okozott károkért vagy megszakításokért.
Az internetalapú valuta használatával kockázatok járnak, többek között, de nem kizárólagosan, a hardver, a szoftver és az internetkapcsolat kockázata, a rosszindulatú szoftverek behatolásának kockázata, valamint annak kockázata, hogy harmadik felek jogosulatlanul hozzáférhetnek a Tárcajában tárolt információkhoz. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Vállalat nem vállal felelősséget semmilyen kommunikációs hibáért, megszakításért, hibáért, torzításért vagy késedelemért, amelyet a Webhely használata során tapasztalhat, bármi okból vagy módon keletkeztek.


A BLOKKLÁNC-TECHNOLÓGIÁKRA ÉS A KRIPTOESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI RENDSZER BIZONYTALAN. AZ ÚJ SZABÁLYOZÁSOK VAGY POLITIKÁK LÉNYEGESEN HÁTRÁNYOSAN BEFOLYÁSOLHATJÁK AZ AUKCIÓT ÉS/VAGY A SZOLGÁLTATÁST ÉS A KRIPTOESZKÖZÖK HASZNOSSÁGÁT ÉS ÉRTÉKÉT. JAVASOLJUK, HOGY KONZULTÁLJON AZ ÖN JOGHATÓSÁGA SZERINTI JOGI TANÁCSADÓVAL AZ OLDAL TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN.


Ön elfogadja és megerősíti, hogy összeférhetetlenség merülhet fel, ha a Társaság és közreműködő vállalkozásainak érdekei versenyeznek, vagy úgy tűnhet, hogy versenyeznek az Ön jelen Megállapodás szerinti érdekeivel. Konkrétabban, Ön ezennel tudomásul veszi és megerősíti, hogy: (a) részt vehetünk bizonyos tranzakciókban vagy aukciókban az újbóli kiegyensúlyozási időszak alatt egyéni minőségben ; (b) egyidejűleg saját megbízásainkat is teljesíthetjük, amelyek ütközhetnek a felhasználó érdekeivel; (c) üzleti, többek között, de nem kizárólagosan, kereskedelmi kapcsolatokat létesíthetünk más pénzügyi eszközök kibocsátóival, és pénzügyi érdekeltségünk lehet az ilyen eszközökben; (d) előfordulhat, hogy market makerként kívánunk eljárni, és ebben az összefüggésben eredendő érdekellentétek merülhetnek fel; és (e) az Ön tevékenységéből származó bevételeinket kompenzálhatjuk vagy megoszthatjuk közreműködő vállalkozásainkkal, partnereinkkel vagy más hasonló, a nevünkben marketingtevékenységet végző felekkel. Ön ezennel tudomásul veszi továbbá, hogy a Kosár Menedzsereket is kompenzálhatjuk.


A Szolgáltatás harmadik fél platformokra, például a MetaMask vagy a WalletConnect platformokra támaszkodik a kriptoeszköz tranzakciók lebonyolításában. Ha nem tudunk jó kapcsolatot fenntartani az ilyen platformszolgáltatókkal; ha az ilyen platformszolgáltatók feltételei vagy árazása megváltozik; ha megsértjük vagy nem tudjuk betartani az ilyen platformok feltételeit; vagy ha valamelyik ilyen platform piaci részesedést veszít, elveszti a népszerűségét vagy hosszabb ideig nem elérhető, a Webhelyhez való hozzáférés és a Webhely használata felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerülhet. A MetaMask és a WalletConnect általános szerződési feltételei szabályozzák a MetaMask és a WalletConnect használatát, és időről időre frissítésre kerülhetnek. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy naprakész maradjon és tájékozódjon a mindenkor hatályos feltételekről.

A Vállalat nem tulajdonosa és nem ellenőrzi a mögöttes szoftverprotokollokat, amelyek a Webhelyen keresztül elérhető kriptoeszközök működését szabályozzák. Az alapul szolgáló protokollok általában nyílt forráskódúak, és bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és terjesztheti őket. A Társaság nem felelős az alapul szolgáló protokollok működéséért, és a Társaság nem vállal garanciát azok működőképességére, biztonságára vagy rendelkezésre állására. Az alapul szolgáló protokollok a működési szabályok hirtelen változásának („Forks”) vannak kitéve, és az ilyen Fork jelentősen befolyásolhatja a Webhelyen elérhető kriptoeszköz értékét, működését vagy akár a nevét is. Fork esetén ideiglenesen felfüggeszthetjük az Oldal működését (az Ön előzetes értesítésével vagy anélkül), és (a) konfigurálhatjuk vagy átkonfigurálhatjuk a rendszereit, vagy (b) dönthetünk úgy, hogy nem támogatjuk (vagy teljesen megszüntetjük) a Forkolt protokollt.

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzatunk a jelen Megállapodás részét képezi. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi szabályzatunkat, amely szintén a Webhelyre vonatkozik, és tájékoztatja a felhasználókat adatgyűjtési gyakorlatunkról.

Garanciák és kizárások

Nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a Webhelyet az Ön rendelkezésére bocsássuk, és reméljük, hogy értékesnek találja, de vannak bizonyos dolgok, amelyeket nem tudunk megígérni. ÖN KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE ÉS ANNAK HASZNÁLATA, VALAMINT A WEBHELY BÁRMELY TARTALMA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL SEM A VÁLLALAT, SEM ANNAK KÖZREMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSAI, BESZÁLLÍTÓI VAGY FORGALMAZÓI („BLOCKTOPUS INC. FELEK”) NEM VÁLLALNAK SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT A WEBHELYRE VAGY A WEBHELY TARTALMÁRA VONATKOZÓAN. AZ OLDAL ÉS AZ OLDAL TARTALMA „AHOGY VAN” ALAPON KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A VÁLLALAT NEM GARANTÁLJA, HOGY: (1) AZ OLDAL VAGY AZ OLDAL TARTALMA MEGSZAKÍTÁS-, HIBA- VAGY VÍRUSMENTES LESZ; (2) AZ OLDALON VAGY AZ OLDAL TARTALMÁBAN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK PONTOSAK LESZNEK VAGY MEGFELELNEK AZ ÖN IGÉNYEINEK; VAGY (3) AZ OLDALON VAGY AZ OLDAL TARTALMÁBAN TALÁLHATÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁRJUK AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉS MENTESSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EBBEN A SZAKASZBAN SZEREPLŐ EGYES KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN, A VÁLLALAT SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HASZNÁLAT, ADATOK, ÜZLET VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSE; (2) PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK; VAGY (3) KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, OK-OKOZATI VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROK. EZ FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A VÁLLALAT ÜGYFELEIT FIGYELMEZTETTÉK-E AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE VAGY SEM. A JELEN FELTÉTELEKBEN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE A JELEN FELTÉTELEK NEM ZÁRJÁK KI VAGY NEM KORLÁTOZZÁK A CSALÁSÉRT, CSALÁRD FÉLREVEZETÉSÉRT, ILLETVE A SÚLYOS GONDATLANSÁG ÁLTAL OKOZOTT HALÁLÉRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET.

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti a Társaságot, annak közreműködő vállalkozásait, licencadóit és szolgáltatóit, valamint azok tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, vállalkozóit, ügynökeit, licencadóit, beszállítóit, jogutódait és megbízottjait minden követeléssel, felelősséggel, kárral, ítélettel, díjjal, veszteséggel, költséggekkel, kiadásokkal vagy díjakkal (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat) szemben, amelyek a jelen Megállapodás Ön általi megsértéséből vagy a Webhely használatából erednek, vagy azzal kapcsolatosak, beleértve, de nem kizárólagosan a Webhely tartalmának, szolgáltatásainak és termékeinek a jelen Megállapodásban kifejezetten engedélyezettektől eltérő használatát, vagy a Webhelyről szerzett bármely információ felhasználását.

Irányadó jog és helyszín

A jelen Megállapodásra, valamint a Honlaphoz való hozzáférésre és annak használatára a Brit Virgin-szigetek törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra vagy olyan elvekre, amelyek bármely más joghatóság törvényeinek alkalmazását eredményeznék. A felek közötti minden olyan jogvitát, amely nem tartozik választottbírósági eljárás alá, vagy nem tárgyalható a kis értékű követelések bírósága előtt, a Brit Virgin-szigetek állami bírósága előtt kell rendezni.

Kijelölt országok Adatvédelmi jogok

Ez a szakasz csak a Webhely azon felhasználóira és ügyfeleire vonatkozik, akik az adatgyűjtés időpontjában az Európai Gazdasági Térségben, az Egyesült Királyságban és/vagy Svájcban (együttesen a „Kijelölt országok”) tartózkodnak. A Webhely egyes részeinek használata során megkérhetjük Önt, hogy azonosítsa, melyik országban található, vagy az Ön IP-címére támaszkodva azonosíthatjuk, hogy melyik országban található. Amennyiben csak az Ön IP-címére támaszkodunk, nem alkalmazhatjuk a jelen szakasz feltételeit azokra a Felhasználókra vagy Ügyfelekre, akik elfedik vagy más módon elkendőzik a tartózkodási helyükre vonatkozó információkat, hogy ne tűnjön úgy, hogy a Kijelölt országokban tartózkodnak. Ha a jelen szakasz bármely feltétele ellentétes a jelen Megállapodásban foglalt egyéb feltételekkel, akkor a jelen szakasz feltételei vonatkoznak a Kijelölt országokban lévő Felhasználókra és Ügyfelekre.

Az Ügyfelektől vagy a Webhely Felhasználóitól gyűjtött személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülünk. Az „adatkezelő” az a szervezet, amely meghatározza, hogy milyen célból és milyen módon történik a személyes adatok feldolgozása. A szolgáltatóként eljáró harmadik felek „adatfeldolgozók”, akik az Ön személyes adatait a mi utasításainknak megfelelően kezelik. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

A megállapodás módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Megállapodást bármikor, értesítés alapján módosítsuk. Erről a frissített Megállapodásnak a Webhelyen történő közzétételével vagy bármely más ésszerű módon értesíthetjük. A jelen Megállapodás legfrissebb változatát bármikor megtekintheti. A jelen Megállapodás a Webhely használatának időpontjában hatályos. A Megállapodás frissített változatai kötelezőek Önre nézve a Webhelynek a frissített Megállapodásban megjelölt időpontban vagy azt követően történő használata tekintetében. Ha nem ért egyet a frissített Megállapodással, akkor fel kell hagynia a Webhely használatával. A Webhelynek a frissített Megállapodás dátumát követő további használata a frissített Megállapodás elfogadásának minősül.

Teljes megállapodás

A jelen Megállapodás és az Adatvédelmi irányelvek képezik az egyetlen és teljes megállapodást Ön és a Vállalat között a Webhely tekintetében, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi és egyidejű megegyezést, megállapodást, nyilatkozatot és szavatosságot, mind írásban, mind szóban, a Webhely tekintetében.

A jelen Megállapodás nem hoz létre, és nem értelmezhető úgy, hogy az Ön és a Vállalat között partnerség, közös vállalkozás, munkáltató-munkavállaló, ügynökség vagy franchise kapcsolat jön létre

Verzió: v2.0

Blocktopus Enterprise Ltd.,
2nd Floor O’Neal Marketing Associates Building,
Wickham’s Cay II
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
VG1110